Effekten av en god kanalstrategi

I dag er det enkelt å opprette profiler i alle slags sosiale medier. Men innholdet må planlegges, tilpasses og produseres, følges opp og helst føre til en verdi. I 2019 vil dette arbeidet være viktigere enn noensinne.

Start det nye året med å utvikle en kanalstrategi. Det gir din bedrift en tydelig plan for hvordan dere skal kommunisere med deres målgrupper, og med hvilket innhold. Det blir enklere å skape en rød tråd på tvers av de ulike kanalene, og derav større effekt.  

Utforming og oppsett av kanalstrategi

En kanalstrategi har som hensikt å fortelle hvordan man strategisk kan bruke kanalens særpreg og tilpasse utformingen av budskapet etter dette. Strategien skal definere hva man skal si hvor og hvorfor, for å nå gjennom til målgruppen og oppnå effekt.

Kanalstrategien skal benyttes aktivt, og bør derfor være enkel. Den skal ikke overskride en side per kanal, slik at de ansatte lett kan følge den. Strategien skal beskrive målgruppene, hensikten, konkrete mål og type innhold som skal produseres i de ulike kanalene.

Målgrupper(personas)

Innsikt er nøkkelen, og når du skal utarbeide en kanalstrategi, er dette intet unntak. Første steg er derfor å definere tydelige målgrupper. Deretter må dere ha en formening om hva de skal gjøre. Hvilke handlinger ønsker dere? Gå i dybden, bruk tid på denne delen og formulere tydelige målgruppeprofiler. Det er mye enklere å lage godt innhold, om du vet hvem du snakker til. Sikter du for bredt, treffer du ikke noen, og hva er da poenget?

Kanalstrategien skal identifisere hvilke kanaler dine personas bruker, samt deres medievaner. Når dere har innhentet god innsikt, samt kartlagt kjernebudskaper og hensikt med kanalene, anbefaler vi to analyser: Publikums ståsted og kartlegging av hvilket innhold publikum er interessert i. Hvilket problem løser dere, eller hvilke ønsker oppfyller dere? Her kan dere benytte ulike metoder, som spørreundersøkelser, research, undersøkelser som allerede eksisterer eller opprett kvalitative undersøkelser som fokusgrupper og dybdeintervjuer.

Valg av kanaler

Når dere har definert hvem dere ønsker å nå ut til, må man finne ut hvor. Å velge bort hvor man ikke skal være, er en viktig del av strategien. Dere må ikke være tilstede overalt. Behersk de allerede eksisterende profilene, før nye tas i bruk. Kanskje innsikten om målgruppene har gitt dere verdifull kunnskap rundt dette? Ikke gjør litt av alt, men ha en skikkelig satsing på kanaler som er mest relevant. Kanskje dere skal fjerne noen kanaler dere i dag ikke bruker optimalt? Husk – kundenes oppfattelse av dere gjøres gjennom alle møter med dere, både personlig, i butikk og i digitale kanaler. Pass på at deres digitale uttrykk er slik dere ønsker å fremstå, i alle kontaktpunkter.

Rett type innhold

Når dere har valgt prioriterte kanaler, må dere definere hva som er “riktig” innhold til hver enkelt kanal. Husk å ha kundefokus, vær kreativ og variere innenfor et sett av faste regler. Innholdet skal gi mening, og være noe målgruppen vil høre. Det skal ikke baseres på hva dere selv vil si. Gi verdifullt innhold, og skap noe som engasjerer. Husk også at strategien skal definere mål. Hva vil dere oppnå med å være tilstede? Hvilke KPI`er setter dere?

Mens Facebook er en god distribusjonskanal som gir stor mulighet for interaksjon med kundene, er Instagram et godt sted for visuell historiefortelling. Linkedin er en viktig kanal for B2B – markedet.

Det finnes ingen konkret mal eller formel for hvilke kanaler en bedrift skal fokusere på i sin kommunikasjon. Det kan derfor være utfordrende å velge både kanaler og kombinasjoner som egner seg for din bedrift. Mulighetene er mange og fortsetter å øke i omfang. Teknologien utvikler seg raskt og nye sosiale medier dukker stadig opp. På bakgrunn av dette er det svært viktig at kanalstrategien oppdateres årlig. Er dere usikker, forsøk dere frem og evaluere underveis. Kontakt oss gjerne om dere ønsker en sparringspartner.

Sett kvalitetskrav

Hvilken skrivestil skal dere ha, hva passer til de ulike kanaler, og med hvilken visuell stil? Det er viktig å bruke like lang tid på det visuelle som alt annet. I tillegg må lengde, størrelse og omfang tilpasses til de ulike distribusjonskanalene du ønsker å få effekt i. Sett tydelige kvalitetskrav for alt innhold som publiseres i digitale kanaler. For å styrke kvaliteten av strategien, er det viktig å gjennomføre godt analyse- og innsiktsarbeid på forhånd. Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig innsiktsdelen er for resultatet. Deretter må dere bruke måleverktøy som hjelper med å evaluere hva som fungerer i praksis.

Ønsker du å vite mer om kanalstrategi og effekten den har på kommunikasjon i digitale kanaler? Ta kontakt med oss på info@manacommunication.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *