Hva er Design Thinking?

Når man skal utføre en kreativ idemyldring, er gode arbeidsmetoder viktig for å oppnå gode resultater. En kreativ arbeidsprosess vi foretrekker å bruke når vi skal utvikle et produkt eller en tjeneste, er design thinking. Denne metoden setter forbrukeren i sentrum, og tar hensyn til deres behov. Gjennom forståelse og identifisering av brukernes behov, kan man definere og teste ulike måter som kan løse brukerens problemer. I dette blogginnlegget vil vi forklare hvilke faser design thinking består av, og hvordan du kan anvende metoden.

Prosessen er inndelt i fem faser:⁠

  1. Empathize
  2. Define⁠
  3. Ideate⁠
  4. Prototype⁠
  5. Test ⁠

1. Empathize⁠

En kritisk del av tilnærmingen er å samle informasjon om forbrukeren. Ikke gå i fellen ved å anta svaret før dere har begynt. Å bli kjent med kunden er første skritt mot å skape produkter og tjenester, som de ønsker og trenger. Dette kan du gjøre ved å praktisere empati, gjennomføre observasjon eller intervjuer. ⁠

2. Define

Neste steg er å definere kjerneproblemene, brukernes behov og utfordringer. Her er det viktig at dere bruker innsikten dere har samlet inn i fase 1, slik at dere får et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid. ⁠

3. Ideate

Etter at dere har fått en forståelse for brukernes behov og definert problemene som skal løses, er dere klare til starte på kreativ idémyldring. Det er viktig å få så mange ideer som mulig i begynnelsen av idéfasen. Prøv å se etter alternative måter å se problemet på, og jobb frem gode ideer og smarte løsninger. ⁠

4. Prototype

Dette er en eksperimentell fase, der målet er å identifisere best mulig løsning for hvert av problemene som er identifisert. De beste ideene blir til prototyper, der én etter én blir undersøkt. Her kan dere teste, eksperimentere og avdekke utfordringer og gode løsninger. Prototypene blir enten forbedret eller forkastet. ⁠

5. Test

Siste fase er at løsningen blir implementert, men arbeidet stopper ikke der. Selv i denne fasen gjøres endringer og forbedringer. Kontinuerlig analyse og optimalisering er essensielt, for at resultatet skal gå fra bra til best. ⁠

Vi har mange års erfaring med design thinking, og elsker slike prosesser. Ta kontakt, så hjelper vi dere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *