Klassisk, aktiv og gruppe

Kunde

Tide reiser

 

Prosjekt

Rebranding av merkevaren

 

Tidspunkt

Høsten 2018

Tide reiser var for mange et kjent selskap som leverte gode reiseopplevelser. I 2018 ønsket de å fornye merkevaren, og gjøre tilbudet attraktivt for yngre reisegjester. Men hvordan utvikler man et konsept for å tiltrekke en yngre målgruppe, samtidig som man bevarer de eksisterende gruppene som tar i bruk tilbudet?

Oppgaven

Tide reiser var tidligere reiseavdelingen i Tide AS. Vi fikk i oppdrag å fornye Tide reiser, slik at konseptet blir attraktivt for en yngre målgruppe, på samme tid som eksisterende målgruppe bevares. Dette inkluderte videreutvikling av logo.

Løsningen

Vi valgte å dele konseptet reise i tre kategorier: klassisk, aktiv og gruppe. Klassisk ble beskrevet som turen for “livsnyteren”, og var utviklet for den eldre målgruppen. Aktiv omtalte vi som turen for “den aktive livsnyteren”, med fokus på yngre målgrupper. Videre ville vi inkludere en kategori for grupper som ønsket reise sammen, som for eksempel bedrifter eller vennegjenger. 


Det er viktig å bygge positiv merkekjennskap og skille de ulike gruppene med triggende ord og uttrykk. Gjennom analyse avdekket vi derfor ord som burde benyttes for å treffe målgruppen til de ulike gruppene. Videre utviklet vi en profilmanual, hvor vi satte vi opp forslag til visuelt materiale og fargebruk til de ulike kategoriene. På denne måten kunne Tide reiser differensiere konseptene, og samtidig skape en rød tråd i sosiale medier. Klassisk fikk hovedfargen sand, og skulle benytte duse og varme farger. Her ble de anbefalt å benytte bilder av mennesker fra seriorgeneasjonen. Denne gruppen skulle ikke fremmes på Instagram, da plattformen skulle benyttes til å nå yngre målgrupper. Aktiv fikk hovedfargen blå, og skulle benytte sterke og klare farger. Her ble de anbefalt å benytte bilder av aktiviteter, hvor man viste stemning og glede, med mennesker fra yngre aldersgrupper. For å få med rett gruppe på tur, må man også tydeliggjøre gjennom tekstbeskrivelsen hvem turen er rettet mot. Gode bilder og et lekent språk ville definere hvem som er ønskelig å ha med.

Klassisk fremfor senior

Årsaken til at valget falt på ordet klassisk istedenfor senior, har flere årsaker. Overført og utvidet betydning kan «klassisk» brukes om noe som er utmerket og har varig verdi eller er av tidløs, høy kvalitet. Ordet «klassisk» har sterke og positive assosiasjoner som kjennetegnes av noe kjent, stil, trygt og kvalitet. Dette gir positive assosiasjoner som passer til produktets attributter, og kan være en forsterkelse. I dagens moderne samfunn, kan det å kalle reiser for seniorreiser begrense attraktiviteten. Moderne seniorer og de som nærmer seg den alderen, føler seg sprek (og er også det). Dette handler om identitet og ikke assosiasjoner. Målgrupper nær senioralder identifiserer seg ikke med ordet «senior.» Når vi skal nå ut til et yngre segment, er det viktig at de føler tilhørighet til produktene og konseptet. Klassisk fjerner assosiasjoner fra bussgenerasjonen og er et positivt ladet ord, uavhengig av alder og livsstil.

Flere prosjekter

Nabolagsenteret

Det beste for deg og moder jord

Med Safa På