Fedon Helse

Kunde

Fedon Helse

 

Prosjekt

Performance Marketing og sosiale medier

 

Tidspunkt

Vinter 2021 

Fedon Lindberg assosieres med kosthold, helse og ernæring. Han har skrevet 14 bøker som er oversatt til ulike språk, har utviklet egne produkter og er en bauta innenfor sitt fagfelt. Gjennom Fedon Helse, ønsker han og sitt fantastiske team å omforme all sin kunnskap og erfaring for å hjelpe nordmenn til å bli «kronisk frisk». Dette er selve drivkraften bak, med nettbutikk, sterke samarbeid og onlinekurs som viktige satsninger. 

 

Oppgaven

Fedon Helse er en godt etablert merkevare, og anerkjent innenfor forebygging og behandling av kostrelaterte livsstilssykdommer, kosttilskudd og tester,  livsstilsendrende metoder og kostholdsveiledning. De tilbyr nettbutikk med egne produkter, foredrag, kurs,  konsultasjoner og deler interessant og forskningsbasert innhold på nettsiden.

 

Vi fikk i oppdrag å effektivisere den digitale tilstedeværelsen gjennom strategisk bruk av sosiale medier, annonsering og andre tiltak som ville bygge merkevaren, skape styrket synlighet og øke resultatene i nettbutikken. 

Løsningen

Gjennom en strategisk prosess, i tett samarbeid med kunden, utviklet vi en tydelig og målrettet kommunikasjonsplan med detaljert handlings-/ publiseringsplaner der effektivisering av kundereisen, sosiale medier, og å benytte strategisk annonsering for økt salg var essensielt. 

 

En kanalstrategi med faste konsepter, # strategi, og layout.  Instagram som «ny kanal» opprettet, Instagram Shop implementert. 

 

Mana har total driftsansvar for Instagram, der målet er å inspirere, engasjere og oppfordre til handling. Gjennom å omforme komplekse blogger og artikler, til et lettfattet og inspirerende språk, evner vi å nå ut til en større målgruppe, skape en tettere kundedialog og bygge merkelojaliteten.   

 

Ved bruk av reels, stories og andre engasjerende aktiviteter, øker vi synligheten og frister til handling.

Eksempel på virkemiddel: Produksjon av reels med formål om å løfte produkter i nettbutikken og skape en fristelse rundt tilbudet. Reels benyttes også strategisk som del av kampanjer.

 

Digitalisering av kurstilbudet. Fra Facebook Gruppe til Online kursportal med evergreen påmelding. Vi fungerte som strategisk rådgiver og sparringspartner gjennom hele prosessen. 

 

Performance Marketing og kampanjeplanlegging

En av hovedsatsningene i samarbeidet var å profesjonalisere tilbudet og skape fristende annonser og kampanjer i alle deler av kundeprosessen. Fra gratisinnhold som skaper en fristelse, til attraktive tilbud og retargetingads. Vi bygger kampanjene og gjennomfører de med tett overvåkning og effektiviseringer – 6 dager i uken. 

 

Oppgaver:

  • Kampanjeplanlegging 
  • Sparringspartner rundt aktiviteter før, under og etter. 
  • Kreativ tekstutvikling
  • Visuelt layout og videoklipping
  • Sporing og målretting
  • Målgruppeutvikling
  • Anbefalinger rundt PR
  • Retargeting

 

I 2022 har hovedfokuset vært annonsering i sosiale medier. For 2023 løfter vi dette til å inkludere Google Ads, Shopping og andre produkter som bidrar til å skape resultater som begeistrer kunden vår.  

 

Vi DIGGER vårt samarbeid med den fantastiske gjengen hos Fedon Helse, med Fedon Lindberg i spissen. 

 

Reels

«Å inngå samarbeid med Line og Mana Communications er en av de beste beslutningene vi har gjort i år. Å få profesjonell hjelp til utvikling – og oppfølging av sosiale medier samt planlegging og gjennomføring av kampanjer har ikke bare bidratt til flotte resultater, men også trygghet, kontinuitet og kjærkommen avlastning i en travel hverdag. Line er også en fantastisk sparringspartner i strategiske beslutninger.»

 

Fedon Lindberg, eier.

Flere prosjekter

Det beste for deg og moder jord

Den Gode Matopplevelsen

Med Safa På